Fra redaksjonen

Hvilke historier skal fortelles? MUSEERS ANSVAR I INKLUDERING, FORMIDLING OG BEVARING AV MINORITETSGRUPPERS HISTORIER

Museet som offentlig institusjon har et ansvar overfor samfunnet det er en del av, konkluderer MELK-redaktør Anna Nafstad.
Nyeste